Wat is grind? Natuurlijk!
Volgens het Nederlands Instituut van Toegepaste Geowetenschappen wordt grind gedefinieerd als granulair (korrelig) sedimentair gesteente, waarbij de korrels een afgeronde vorm hebben met een formaat van ≥ 2 en < 63 millimeter.
Grind is hierdoor essentieel anders dan split (breuksteen of steenslag), hetgeen gedefinieerd wordt als  gebroken gesteente met scherpere vormen. 
Kenmerkend voor sedimentair gesteente is dat zij ontstaat uit de afzetting van sediment of organisch materiaal.
Dit proces, waarbij mineralen uit water of een andere oplossing neerslaan, wordt ook wel sedimentatie genoemd. Het proces van sedimentatie kan tevens plaatsvinden nadat mineralen door ijs en/of wind worden getransporteerd.
De ronde vorm van de afzonderlijke grindkorrels ontstaat hierbij door erosie en verweer tijdens dit transport. De grindkorrel die u ziet, is dan ook een natuurlijk en duurzaam product met lange historie.